[nové okno]

Navigace

Obsah

Czech POINT

 

logo_CPČeský Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

V kanceláři našeho úřadu jsou vydávány na počkání na žádost občanů výstupy z veřejných informačních systémů veřejné správy:

  •  výpis z katastru nemovitostí                            100 Kč – 1 strana, další strany 50 Kč
  •  výpis z obchodního rejstříku                            100 Kč – 1 strana, další strany 50 Kč
  •  výpis z živnostenského rejstříku                      100 Kč – 1 strana, další strany 50 Kč
  •  výpis z rejstříku trestů                                       100 Kč
  •  výpis z registru řidičů (bodové hodnocení)   100 Kč – 1 strana, další strany 50 Kč