[nové okno]

Navigace

Obsah

Zpět

Sociální práce - Městský úřad Manětín - pověřený úřad

 

Sociální práce - Městský úřad Manětín – pověřený úřad 

 

 

Správní obvod pověřeného úřadu - Městského úřadu Manětín je vymezen územím obcí Bezvěrov, Dražeň, Hvozd, Manětín, Nečtiny, Štichovice.

 

Sociální práce a poradenství v sociálních problémech nebo situacích, např.:

-  zdravotní postižení nebo duševní onemocnění,

-  péče o osobu závislou na péči jiné osoby,

-  omezení způsobilosti k právním úkonům,

-  sociální vyloučení, rizikový způsob života,

-  sociální problémy obětí agrese, trestné činnosti a domácího násilí.

 

Konkrétní pomoc při řešení výše uvedených problémů:

-  poskytování poradenství osobám se zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním

   ve   věci zajištění nároků na dávky sociální péče a používání kompenzačních pomůcek, apod. ,

-  pomoc při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popřípadě při výběru vhodné

   sociální    služby (pečovatelská služba, azylové domy, domovy pro seniory, odlehčovací služby),

-  pomoc při zprostředkování zaměstnání,

-  pomoc při řešení problémů souvisejících se ztrátou nebo s rizikem ztráty bydlení,

-  poradenství v návaznosti na jednotlivé dávky systému (dávky důchodového a nemocenského

   pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby

   se zdravotním postižením),

-  pomoc s vyplňováním žádostí o různé dávky a při vyřizování osobních dokladů,

-  poskytování kontaktů a zprostředkování jednání s dalšími organizacemi, apod.

 

Při poskytování sociálního poradenství je vždy

-  respektováno soukromí a právo na osobní svobodu a svobodu pohybu,

-  poskytována podpora a pomoc diskrétně, bez rozdílu pohlaví, rodinného stavu, národnosti,

   sociálního postavení, náboženského vyznání atd.,

-  nabízena možnost řešení situace a respektováno rozhodnutí klienta,

-  podporována samostatnost a schopnosti klienta, zajištěn individuální přístup,

-  dodržována mlčenlivost a osobní údaje předávány jen se souhlasem klienta.

 

Můžete nás kontaktovat zcela nezávazně a anonymně, a také v případě, že víte o někom, komu můžeme pomoci.

Kontakty
Bc. Hana Burdová, tel.: 373 392 258 

e-mail: hburdova@manetin.cz

Adresa:  Městský úřad Manětín, Manětín č. p. 89, 331 62  Manětín

Informace v kanceláři  č. 2. v přízemí úřadu.

 

Sociální práce - Městský úřad Manětín (16.82 kB)

Vyvěšeno: 21. 1. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět