[nové okno]

Navigace

Obsah

Zpět

Zprávy OÚ - březen 2022

 

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

 

Žádáme občany, kteří dosud neuhradili poplatek za odpady a za psa, aby tak neprodleně učinili. Od března je nutné mít na popelnici vylepenou známku na rok 2022, jinak firma Marius Pedersen a.s. neprovede vývoz.

 

KULTURNÍ AKCE:

TJ Svornost Hvozd a SDH Hvozd pořádají v sobotu 5.března 2022MASOPUSTNÍ PRŮVOD“ obcemi Hodoviz a Hvozd.

Sraz masek v 10,00 hodin v pohostinství ve Hvozdě.

Po skončení průvodu bude navazovat PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ S HUDBOU A TANCEM“ od 17,00 hodin v pohostinství ve Hvozdě. Občerstvení zajištěno.

 

ČSŽ Hvozd ve spolupráci s obcí Hvozd  pořádá v neděli 20.března 2022 od 15,00 hodin v sále pohostinství ve Hvozdě „DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES“.

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA:

 

V měsíci březnu slaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:

 

                                               KNECHT  Euard, Hvozd

                                               KROJ  Marek, Hvozd

                                               ČADA  Jaroslav, Hvozd

                                               KOUDELOVÁ  Petra, Hodoviz

                                               KOUDELOVÁ  Růžena, Hvozd

                                               KROJOVÁ  Klára, Hvozd

                                              

Jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme

pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

 

Vyvěšeno: 1. 3. 2022

Datum sejmutí: 31. 1. 2023

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět