[nové okno]

Navigace

Obsah

Změna č.1 ÚP Hvozd

Vydaná dne 27.9.2018 s nabytím účinnosti dne

Pořizovatel: Obecní úřad Hvozd zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem

www.trtik.net

Zpracovatel: PAFF architekti, v.o.s., Ing. arch. Ladislav Bareš

Údaje o vydané změně č. 1

Registrační list

 

 

Textová část

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Výkres VPS a VPO

Textová část - odůvodnění

Příloha odůvodnění - srovnávací text

Koordinační výkres

Výkres ZPF